Απολαύστε εκπτώσεις έως και 90%

Woob Travel Banner

“Οροι Χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας «www.woob.gr» (εφεξής καλούμενη «ιστοσελίδα») που ανήκει στην Εταιρία με την επωνυμία Λεωνίδας Ψαρράκης & ΣΙΑ ΕΕ, που εδρεύει στο Γέρακα επί της οδού Χρυσανθέμων 30 & Φιλύρας, τηλέφωνο 210-6047970 (εφεξής καλούμενη «εταιρία»).

Για τη συμμετοχή σας στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας μας, είναι απαραίτητη η προσεκτική ανάγνωση και συμφωνία με τους κατωτέρω όρους χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους κατωτέρω όρους χρήσης (όπως αυτοί διαμορφώνονται και τροποποιούνται κάθε φορά χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης), τότε οφείλετε να διακόψετε την περιήγησή σας και να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης.

1. Περιγραφή και Όροι της Παρεχόμενης Υπηρεσίας

 • Η Εταιρία μεσολαβεί μέσω της ιστοσελίδας της σε Παραγωγούς – Προμηθευτές – Επαγγελματίες – Εμπόρους (εφεξής καλούμενοι «Έμποροι») να πωλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά που αναρτάται κάθε φορά στην ιστοσελίδα. Τα χαρακτηριστικά και οι όροι της προσφοράς δίδονται κάθε φορά από τον Έμπορο και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) για την ποιότητα και τυχόν ελαττώματα (νομικά ή πραγματικά) των προϊόντων, ούτε για το χρόνο και τρόπο παράδοσής τους από τους Εμπόρους. Εννοείται ότι η Εταιρία κατά την επιλογή των Εμπόρων για λογαριασμό των οποίων μεσολαβεί, έχει προσπαθήσει, κατά το δυνατόν, να διασφαλίσει την αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών και αυτοί έχουν αναλάβει έναντι της εταιρίας την υποχρέωση να παραδίδουν εγκαίρως και προσηκόντως στους κατόχους των Κουπονιών τα προϊόντα που έχουν αγοράσει οι χρήστες της ιστοσελίδας.
 • Προϋπόθεση για να επωφεληθεί των ανωτέρω ειδικών προσφορών, ο χρήστης/συνδρομητής της ιστοσελίδας θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί ως μέλος, δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις αγορές των ειδικών προσφορών που επιθυμεί. Ειδικότερα, ο επισκέπτης για να γίνει χρήστης/μέλος, υποβάλλει τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, φύλο, κλπ. Επιλέγει ένα όνομα (username/e-mail) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) και ανοίγει με τον τρόπο αυτό λογαριασμό. Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και στο e-mail που έχει δηλώσει του αποστέλλονται καθημερινά οι προσφορές μας.
 • Υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της αγοράς (όπως αυτή προσδιορίζεται κατωτέρω) η Εταιρία χορηγεί ηλεκτρονικά στον αγοραστή Κουπόνι, το οποίο αντιπροσωπεύει το δικαίωμα του να λάβει την αναφερόμενη σε αυτό υπηρεσία ή προϊόν από τον εκάστοτε Έμπορο.
 • Με την ανάρτηση μίας προσφοράς στην Ιστοσελίδα μας, και μέχρι το χρονικό σημείο που αυτή ισχύει (όπως η ισχύς προσδιορίζεται για κάθε προσφορά), ο χρήστης δικαιούται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να την αγοράσει εισάγοντας τα στοιχεία που του ζητούνται και αφορούν τον ίδιο και τον τρόπο πληρωμής της αγοραζόμενης υπηρεσίας/προϊόντος (ηλεκτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ).
 • Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Προσφορά και για τρίτα πρόσωπα, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία για το κάθε ένα από τα τρίτα πρόσωπα στην σελίδα αγοράς και χρεώνοντας την πιστωτική του κάρτα, υπό τους περιορισμούς που τυχόν ισχύουν για κάθε προσφορά.
 • Η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην ενότητα “Τρόποι Πληρωμής”. Για την πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας στον Έμπορο, στην ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες Visa®, και MasterCard®. Οι συναλλαγές των χρηστών/συνδρομητών στην ιστοσελίδα προστατεύονται από αυστηρά συστήματα online ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128-bit, έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας (CVV), επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας online συναλλαγών όπως το Verified By Visa™ από την Visa® ή το SecureCode™ της MasterCard®), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.
 • Με την αγορά της Προσφοράς με πιστωτική κάρτα, ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι δίνεται εντολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για οριστική χρέωση της πιστωτικής του κάρτας με την αξία του Κουπονιού. Συγχρόνως η Εταιρία δίνει τη δυνατότητα στον Αγοραστή να εκτυπώσει το Κουπόνι που αντιπροσωπεύει την αγορά του. Αυτονόητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς είναι η επιτυχής χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Αγοραστή.
 • Το Κουπόνι δεν αποτελεί νόμιμο παραστατικό για την αξία που αντιπροσωπεύει. Η σχετική απόδειξη θα εκδίδεται απευθείας από τον Έμπορο κατά την εξαργύρωση του Κουπονιού και η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη παράδοσή της από τον έμπορο ή τη μη αναζήτησή της από τον Αγοραστή καθώς αφορά τις μεταξύ τους σχέσεις.
 • Το Κουπόνι ισχύει: α) για τον συγκεκριμένο Αγοραστή που αναγράφεται σε αυτό, β) για τη συγκεκριμένη υπηρεσία/προϊόν από τον συγκεκριμένο Έμπορο χωρίς δυνατότητα αλλαγής, γ) για τον οριζόμενο σε αυτό χρόνο και δ) σύμφωνα με τους ιδιαίτερους όρους που αναγράφονται σε αυτό και στην αναρτημένη Προσφορά. Ο Αγοραστής οφείλει να φυλάσσει το κουπόνι καθώς η Εταιρεία και ο Εμπορος δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με απώλεια ή καταστροφή του Κουπονιού από τον Αγοραστή.
 • Ο Έμπορος δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει με χρηματικό αντάλλαγμα ή άλλο προϊόν ή υπηρεσία την αξία του κουπονιού για οποιοδήποτε λόγο.
 • Στο κάθε Κουπόνι αντιστοιχεί ένας μοναδικός κωδικός. Η ταυτοποίηση της Αγοράς γίνεται με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου στον Έμπορο, σε συνδυασμό με τη λίστα των Κουπονιών και των κωδικών τους που του παραδίδεται από την Εταιρία.
 • Σε περίπτωση που ο Έμπορος, μετά την αγορά και μέχρι τη λήξη της Προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας η Εταιρία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του Αγοραστή.
 • Ο Αγοραστής σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την Αγορά, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email στο info@woob.gr) του αιτήματός του προς την Εταιρία.

2. Προϋποθέσεις έγκυρης πληρωμής

 • Η εκάστοτε αγορά με πιστωτική κάρτα λαμβάνει χώρα με την εισαγωγή των αιτούμενων στοιχείων του αγοραστή.
 • Η Εταιρία δεν δύναται να ελέγξει και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Ο Αγοραστής ευθύνεται και δηλώνει ότι έχει δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί.
 • Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς και τη συμμετοχή της προσφοράς είναι να γίνει δεκτή η χρέωση της πιστωτικής κάρτας από την Τράπεζα που την έχει εκδώσει, άλλως το Κουπόνι ακόμα και αν εκδοθεί, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Αγοραστή.
 • Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προσφορά νέου ή υφιστάμενου υποψηφίου πελάτη.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).

Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για λόγους που αφορούν τους Εμπόρους δεν εκτελεστούν οι αγορές τους, ούτε μπορεί να ενέχεται έναντι των χρηστών για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους Εμπόρους.

Σε ορισμένα σημεία της ιστοσελίδας, έχοντας ως στόχο την εκτενέστερη πληροφόρηση του περιηγητή, μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι (links) που μεταφέρουν τον χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή ιδιοκτησία της Εταιρίας . Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον χρήστη από την επίσκεψη σε αυτές τις σελίδες.

Γενικώς η εταιρία παρέχει απλώς υπηρεσία διαμεσολάβησης για την αγορά των προσφερόμενων προϊόντων από τους Εμπόρους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Εμπόρου και του χρήστη/αγοραστή, από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει.

4. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συνδρομητές της ιστοσελίδας δύνανται να τη χρησιμοποιούν και να γνωστοποιούν σε τρίτους την ύπαρξη και το περιεχόμενό της (υπό τους κατωτέρω περιορισμούς που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία) σεβόμενοι τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις κάθε είδους νομικές διατάξεις, χωρίς να παραποιούν το περιεχόμενό της ή να το χρησιμοποιούν κατά τρόπο που αντίκειται στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/ συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους με κάθε τρόπο για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, ομάδες ειδήσεων, φόρουμ, συναφείς ιστοσελίδες ή/και άλλες δυνατότητες επικοινωνίας γενικότερα. Οι χρήστες/συνδρομητές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες επικοινωνίας σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, χωρίς να παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων που προστατεύονται από το νόμο. Η παραβίαση αυτών των κανόνων θα παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την πρόσβαση στη ιστοσελίδα για το χρήστη που ενέχεται για τις εν λόγω παραβιάσεις.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πλην, εννοείται των στοιχείων των Εμπόρων που αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «Εταιρίας» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, απαγορεύεται δε η αναδημοσίευση, αντιγραφή και καθ’ οιονδήποτε αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας.

6. Διαφημίσεις και Χορηγοί

Ο χρήστης/συνδρομητής ενημερώνεται ότι στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα υπό διάφορες μορφές και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η Εταιρία ουδεμία φέρει σχετική ευθύνη.